ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ประยุกต์
แนะแนว
ส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 
 
     

<< กลับหน้าหลัก >>


โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา
194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588