ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ส่งเสริมการเรียนรู้
วอลเลย์บอล
 
 

<< กลับหน้าหลัก >>


โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา
194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588