ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของเล่นเชิงวิทย์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
ลูกเสือ
เนตรนารี
    วิทยาศาสตร์กับความงาม    

<< กลับหน้าหลัก >>


โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา
194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทร: 042-711588, แฟกซ์: 042-711588